Beebipilli meetod

2-kuune omade meetoditega cajoni rütmi tunnetamas

Laulame ja mängime instrumente ainulaadsel beebipilli meetodil (selgituseks, et meie muusikaringis ei ole beebipill mitte rasestumisvastane vahend, vaid reaalne abilahendus pillipartii selgeksõppimisel). Tulemuseks on õppimise ring, mis algab ja lõpeb lapse arendamisega. Vanematel ei pea olema mingit muusikalist ettevalmistust, ent oma lapse keha beebipillina kasutades (so juhendaja selgituste abil õiges rütmis patsutades, silitades, sõrmitsedes) saavad nii basskitarri-, plokkflöödi-, cajoni- kui kehapillipartiid selgeks ühe lühikese tunni jooksul. Selliselt valmib ühine beebibänd, kus lapsevanemad mängivad koos mõnusa gruuviga lastelugusid - keegi klaveril, keegi cajonil, keegi basskitarril, keegi plokkflöödil, keegi lauldes.

Siiski ei ole selles muusikaringis olulisim mitte perfektne loo ettekanne tunni lõpus, vähemalt niisama oluline on harjutamisprotsess. Siin kohtuvad analüüs ja süntees - loo pillipartiid võetakse pidevalt legoklotsidena lahti ja pannakse erinevates kombinatsioonides kokku. Selliselt kujundatakse väikestes ajudes võimekus arendada tähelepanu juba varakult ja näilise pingutuseta, pakkudes tajule võimalust jälgida erinevaid pidevusi, st erinevatest heliallikatest pärinevaid muusikalisi liine. Beebide jaoks aga toimub õppimine põhiliselt kahe meelekanali kaudu - helisid kuulates ja pillipartii rütmi taktiilselt tunnetades (kui vanem parasjagu "harjutab oma partiid beebipillil"). Usume, et beebiringis osalejate jaoks on olulisim tulem see, et nad hakkavad muusikat armastama suunaga seestpoolt väljapoole, teadvustades juba varakult muusika elemente ja nendest elementidest koosnevaid muusikalisi liine.


2-3-aastaste muusikasõprade õpetuses nihkub fookus muusikalise keskkonna loomise pealt lapse individuaalsete muusikaliste oskuste arendamisele. Kõige olulisemaks saab siinkohal lauluhääle ja esmase viisipidamisoskuse arendamine, aga kõrvalt ei kao ära meetrumi, rütmi- ja tempotunnetust arendavad harjutused. Ja muidugi jätkub pillimäng!